Objectiu: obtenir panells de perovskita híbrida més eficients

Dos científics de l’INAM han participat en un important avanç pel que fa al funcionament i eficiència dels materials híbrids de perovskita.

Fotografia d'una capa de perovskita híbrida amb pocs defectes químics.

Dos científics de l’INAM han participat en un important avanç pel que fa al funcionament i eficiència dels materials híbrids de perovskita, utilitzats en panells solars d’última generació. Les perovskites híbrides són una família de materials que alberga un gran potencial per a les tecnologies fotovoltaiques, ja que el seu cost és reduït i la seua eficiència a l’hora de generar energia elèctrica no té precedents: en només cinc anys, el seu rendiment ha superat els rècords marcats per tecnologies consolidades com són les basades en silici monocristal·lí, policristal·lí i amorf.

Els membres de l’INAM Antonio Guerrero —investigador Ramón y Cajal— i Clara Aranda —estudiant de doctorat— han participat en un estudi que ha permés descobrir els principis químics que poden ocasionar defectes estructurals en els materials híbrids de perovskita. Aquests defectes resulten perjudicials per al funcionament del panell, ja que disminueixen la seua eficiència en el procés de conversió de la llum solar en electricitat. D’altra banda, Guerrero i Aranda també han estudiat la química de coordinació que intervé en la síntesi dels materials, i han aconseguit augmentar la seua eficiència fins a un 18 %, tot reduint els costos de producció en processar els panells en condicions ambientals d’humitat.

Més informació:

Coordination Chemistry Dictates the Structural Defects in Lead Halide Perovskites.

Formation criteria of high efficiency perovskite solar cells under ambient conditions.

  • With the support of