Latest News

INAM researchers participate in the Conference HOPV18 in Benidorm

HOPV18 Conference

INAM researchers participated in the 10th International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics, from 28th to 31st May 2018 in Benidorm at the coast of Marina Baixa, Spain . In these past years hybrid and organic solar cells have advanced enormously in terms of efficiency, lifetime, and technology and have a true promise to become an important source of renewable energy. In addition, they present fascinating opportunities and challenges for scientific research and technological development.

El INAM se consolida como el instituto con mayor productividad científica de la UJI

Resultats INAM 2016-17

El director del Instituto de Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), Juan Bisquert, ha asegurado que «conseguir un centro de investigación de primera línea en la comprensión y creación de materiales, aportando visión científica y produciendo aplicaciones avanzadas al servicio de la sociedad para un futuro mejor» es la principal visión de la INAM, que cumplirá tres años desde su constitución el próximo mes de mayo.

Acte de presentació de la memòria de resultats del periode 2016-2017

Horari de l'Acte
Sala de Premsa del Rectorat

13.00h Benvingunda del rector. Presentació dels membres de la taula.
13.05h Intervenció del vicerector d'Investigació, Jesús Lancis, sobre el paper dels instituts en l'àmbit de la recerca i el paper de l'INAM en l'ecosistema UJI.
13.15h Intervenció del director de l'INAM, Juan Bisquert, amb la presentació de les dades principals de la memòria
13.40h Cloenda del rector, amb una intervenció destacant el paper de l'INAM i la importància de la recerca en les universitats.
13.50h Vi d'honor

El INAM participa en Firujiciència

Doctorands de l'INAM fent demostracions a estudiants de primaria

Firujiciència es una mostra científica organitzada per un grup de professorat voluntari de la Universitat Jaume I i del CEFIRE territorial de Castelló que està adreçada a estudiants d’Infantil; Primària i Secundària.

Meeting INAM's Advisory Board

The Advisory Board of INAM hold a meeting on the 13th of February in order to do an evaluation of the activities and results of the Institute during the period 2016-2017.

The Advisory Board members that attended the meeting were:
Prof. James Durrant (Imperial College London)
Prof. Luis A. Oro (University of Zaragoza)
Prof. Miquel A. Pericàs (ICIQ)

Jornada informativa RUVID Tecnologías Futuras y Emergentes (FET)

La Dra. Beatriz Julián de l'INAM va participar el dia 13 de Febrer en les jornades organitzades per l'associació Ruvid, "Jornada informativa Tecnologías Futuras y Emergentes (FET)" dirigida a conèixer les 3 principals tipus d'accions FET que existeixen , el seu potencial i animar als investigadors a presentar aquest tipus de propostes en futures convocatòries. La Dra. Julián va donar el seu punt de vista com avaluadora de la convocatòria FET .

Curs introducció Energies Renovables realitzat a l'INAM

Divendres 9 de Febrer de 2018, els estudiants Nihal Elguenani Imir i Christian David Vanegas Quintero del curs d'Introducció a les Energies Renovables, van presentar el treballs que havien realitzat a l'INAM sota la supervisió de Drialys Cárdenas Morcoso, Miguel Garcia Recedor i Ramon Arcas Martínez. Els treballs van versar sobre el desenvolupament de nous materials fotocatalítics i cèl·lules de perovskita amb diferents contactes col·lectors de buits.

Pages

  • With the support of